Have you written a master thesis or a bachelor thesis?

Then GlobeEdit has the right offer for you.

We will publish your research!
More infos >

Login


Forgot your password?


Subscribe to our mailing list

Publicera ditt examensarbete – snabbt, okomplicerat och kostnadsfritt.

Vetenskap lever på utbyte, på att viktiga insikter meddelas och publicerasGlobeEdit är en del av denna process genom att den möjliggör att vetenskaplig facklitteratur som dagligen uppstår på universitet och högskolor kan publiceras. Snabbt, okomplicerat och för författaren alltid kostnadsfritt! Vi är nämligen av den åsikten att alltför ofta intressanta och viktiga resultat i examensarbeten blir liggande i hyllan eller skrivbordslådan och förbleknar, istället för att komma andra studenter och forskare till godo.

Tack vare modern tryckteknik och Print-to-Order (PTO) är det idag möjligt att snabbt och okomplicerat producera böcker. Vid Prind-to-Order-proceduren bevaras bokens innehåll ständigt i en databank. Boken kan därmed tryckas dagligen i den efterfrågade mängden och bli snyggt förpackad, för att säljas antingen i riktiga bokhandlar eller i onlinebutikerglobalt, där den för tillfället är önskad.

På så vis är det möjligt för oss att erbjuda våra författare en riktig gratis publicering av deras arbete plus vinstdeltagande. Hos oss finns det inga “dolda kostnader”, för vi finansierar oss uteslutande från försäljningen av våra böcker – vi är stolta över att kunna erbjuda så många bra och intressanta titlar!

Vårt förlagsprogram innefattar ett brett ämnesspektrum: Från antropologi till informatik via filosofi – även smala ämnen har ett hem hos oss.


Våra titlar produceras på olika filialer runt om i världen och säljs via den internationella bokhandeln.


Personlig handledningVåra författare har tillgång till en egen kontaktperson under hela publiceringsprocessen. Vårt team svarar snabbt och kompetent på dina frågor via e-post.


Vill du skicka ditt examensarbete helt förbehållslöst så att vi kan granska det?